หน้าแรก กองศิลปวัฒนธรรม

ข่าวสาร

Today : January 24, 2017

กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 12 ปี

กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันครู ประจำปี 2560

ชมรม มทร.พระนครอาวุโส จัดล่องเรือเจ้าพระยา ไหว้พระ 9 วัด ดูแลผู้อาวุโส อวดศักยภาพหวังส่งเสริมสุขภาพกายใจ เตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต

Zumba Dance

วิทันตสาสมาธิ 9 – 11 มกราคม 2560

กองศิลปวัฒนธรรมสวัสดีปีใหม่ผอ.กองการเกษตรและสหกรณ์สำนักงานทหารพัฒนาและหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ประชุมใหญ่ประจำปีของมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์

ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ และกราบขอพร

Zumba Dance

ประชุม

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23

คลังความรู้

นิทรรศการออนไลน์