หน้าแรก กองศิลปวัฒนธรรม

ข่าวสาร

Today : June 21, 2018
  • Posts not found

กิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ 4 – 6 มิถุนายน 2561

ม.ราชมงคลพระนคร สานต่อความสำเร็จโครงการปฏิบัติธรรม

ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยฮานอย

นักศึกษาวิทันตสาสมาธิกราบแสดงมุทิตาจิต พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคล

มทร.พระนคร อาวุโสลัดฟ้าแสวงบุญ สักการะปูชนียสถานมรดกโลก

ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้านวดกดจุดเพื่อสุขภาพ

ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

ประชุมหารือประเด็นงานวิจัย เครื่อข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี พระเทพคุณาภรณ์ 61

ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชุม

ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม วิทันตสาสมาธิ

ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ แปลง 905

ประชุมเตรียมความพร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน ณ Hanoi University

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสงกรานต์ ปี 2561

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

ประชุมพิจารณาความร่วมมือเพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกัน

เตรียมพร้อมจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ “วัฒนธรรมในงานมงคล”

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอพ.สธ. – มทร.พระนคร

คลังความรู้

นิทรรศการออนไลน์