หน้าแรก กองศิลปวัฒนธรรม

ข่าวสาร

Today : May 20, 2018
  • Posts not found

กิจกรรม

นักศึกษาวิทันตสาสมาธิกราบแสดงมุทิตาจิต พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคล

มทร.พระนคร อาวุโสลัดฟ้าแสวงบุญ สักการะปูชนียสถานมรดกโลก

ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้านวดกดจุดเพื่อสุขภาพ

ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

ประชุมหารือประเด็นงานวิจัย เครื่อข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี พระเทพคุณาภรณ์ 61

ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปลื้ม!! ผู้บริหารราชมงคลพระนคร รับรางวัลอินทรจักรแห่งปี 2561

ราชมงคลพระนคร เปิดห้องเรียนนอกหลักสูตรในป่า “เรียน-รู้-รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา

ชาวราชมงคลร่วมกันปลูกต้นอินทนิล “ต้นไม้แห่งคุณธรรม”

ประชุม

ประชุมเตรียมความพร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน ณ Hanoi University

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสงกรานต์ ปี 2561

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

ประชุมพิจารณาความร่วมมือเพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกัน

เตรียมพร้อมจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ “วัฒนธรรมในงานมงคล”

เตรียมพร้อมจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอพ.สธ. – มทร.พระนคร

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

คลังความรู้

นิทรรศการออนไลน์