ข่าวสาร

วันฉัตรมงคล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สามารถดาวน์โหลดแบนเนอร์ได้แล้ว ที่นี่