ขอเชิญลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Posted Posted in ลงนามถวายพระพร

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ https://rmutp.ac.th/salute/motherday/#!/   […]

ขอเชิญลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Posted Posted in ลงนามถวายพระพร

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ https://rmutp.ac.th/salute/king/   สมุดลงนามถวายพระพร

ขอเชิญลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

Posted Posted in ลงนามถวายพระพร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร https://rmutp.ac.th/salute/queen/#!/ ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕   […]

ร่วมลงนามถวายพระพร  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Posted Posted in ลงนามถวายพระพร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ที่ https://www.rmutp.ac.th/salute/king/#!/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ […]

วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

Posted Posted in ลงนามถวายพระพร

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยผ่านทางระบบลงนามถวายพระพร https://wellwishes.royaloffice.th/ ของสำนักพระราชวัง  

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Posted Posted in ลงนามถวายพระพร

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยผ่านทางระบบลงนามถวายพระพร https://wellwishes.royaloffice.th/ ของสำนักพระราชวัง  

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Posted Posted in ลงนามถวายพระพร

รายชื่อผู้ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี