ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นประชาคม เตรียมพร้อมพัฒนาพื้นที่ศูนย์จอมทอง

Posted Posted in กิจกรรม

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) พร้อมด้วย อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม และผศ.เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ หัวหน้างานสื่อสารองค์การ ลงพื้นที่ศูนย์จอมทอง รับฟังความคิดเห็น ในพื้นที่ชุมชนบ้านสวน แขวงจอมทอง เขตจอมทอง […]

งานศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีปีใหม่ไทยในกิจกรรม “สงกรานต์รื่นเริงไชโย หิ้วปิ่นโตถวายพระ”

Posted Posted in กิจกรรม

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์รื่นเริงไชโย หิ้วปิ่นโตถวายพระ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ […]

ราชมงคลพระนครจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Posted Posted in กิจกรรม

ผศ.ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์   กิจกรรมเริ่มในเวลา 09.00 น. โดยประธานในพิธี […]

โครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโสรักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 8 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเรียนรู้การทำเบเกอรีและการทำน้ำสมุนไพรไทย

Posted Posted in กิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโสรักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 8 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเรียนรู้การทำเบเกอรีและการทำน้ำสมุนไพรไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   สมาชิกชมรม […]

งานศิลปวัฒนธรรม ร่วมอบรมหลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

Posted Posted in กิจกรรม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยบุคลากรงานศิลปวัฒนธรรม ในฐานะศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงานรุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา   […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

Posted Posted in กิจกรรม

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณบดี ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ ศาลานพคุณอเนกบุญประสิทธิ์ วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567   […]

งานศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการค่ายความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

Posted Posted in กิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมค่ายความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2567   […]

ชมรมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตรุษจีนปีมังกร 2567

Posted Posted in กิจกรรม

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตรุษจีนปีมังกร 2567 โดยมีนายนันทวัฒน์ ช่างการ ประธานชมรมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน จัดกิจกรรมโดยชมรมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์   […]

งานศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการรวบรวมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมในสถาปัตยกรรม “เรือนหมอพร”

Posted Posted in กิจกรรม

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เป็นประธานเปิดโครงการรวบรวมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมวังนางเลิ้ง 3 อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินโครงการโดยงานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง   […]

การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสาร

***ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566*** สมัครได้ ที่นี่     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงคุณค่าของบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงมีกำหนด จัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ของพระองค์ในฐานะองค์อัครศิลปิน และสืบสาน รักษา ต่อยอดให้บทเพลงพระราชนิพนธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ […]