การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสาร

***ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566*** สมัครได้ ที่นี่     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงคุณค่าของบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงมีกำหนด จัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ของพระองค์ในฐานะองค์อัครศิลปิน และสืบสาน รักษา ต่อยอดให้บทเพลงพระราชนิพนธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ […]

คัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2566

Posted Posted in กิจกรรม

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2566 ประกาศฯ การคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2566 ใบสมัคร (.docx) (.pdf)

คัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2566

Posted Posted in กิจกรรม

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2566 ประกาศฯ การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2566 ใบสมัคร (.docx) (.pdf)  

งานศิลปวัฒนธรรม จัดกกโครงการสำรวจทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพื่อสนองโครงการ อพ.สธ.

Posted Posted in กิจกรรม

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำรวจทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ พื้นที่ราชมงคลพระนคร เขตจอมทอง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 โดยมีนักศึกษาจาก 9 คณะและบุคลากร […]

ราชมงคลพระนคร จัดโครงการราชมงคลพระนครน้อมบูชา ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ มหาสังฆราชา

Posted Posted in กิจกรรม

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการราชมงคลพระนครน้อมบูชา ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ มหาสังฆราชา เนื่องในโอกาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระชนมายุ 8 รอบ 26 […]

ีโครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted Posted in กิจกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ เยาวนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ โฮเต็ล แอนด์ สวีท โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร […]

งานศิลปวัฒนธรรม นำเสนองานผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

Posted Posted in กิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง นำเสนองานผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า จากงานวิจัยโดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยภายใต้แนวคิด สงกรานต์ชื่นฉ่ำยินดี U2T ราชมงคลพระนคร ภายในงาน “สงกรานต์@คลองผดุง (คน) กรุงเกษม ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ถนนลูกหลวง เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ […]

งานศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดความรู้เรื่องพระเจดีย์ทราย รับเทศกาลสงกรานต์

Posted Posted in กิจกรรม

  งานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นวิทยากร ดำเนินการสาธิตการก่อพระเจดีย์ทราย พร้อมให้สัมภาษณ์รายการ บันทึกไทยเบฟ ในพิธีเปิด “เทศกาลแห่พระทางน้ำ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 อันเป็นส่วนหนึ่งของงาน ‘Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย’ ตามคำเชิญของ Siri […]

🪷มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วิถีไทย🪷

Posted Posted in กิจกรรม, กิจกรรมออนไลน์

🪷มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วิถีไทย🪷   🔫หัวข้อ “ประเพณีสงกรานต์ภาคอีสาน”🔫   📣ขอเชิญ นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป📣   ร่วมสนุกกับกิจกรรมออนไลน์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ ด้วยการรับชมสื่อวีดีทัศน์ และทำแบบทดสอบองค์ความรู้ พร้อมรับเกียรติบัตรผ่านรับบออนไลน์   ———————————————————- […]

งานศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย จัดงานสงกรานต์รื่นเริง บันเทิงพระนคร

Posted Posted in กิจกรรม

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมราชมงคลสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2566 ดำเนินโครงการโดยงานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 กิจกรรมเริ่มในเวลา  8.05 น. ด้วยพิธีสงฆ์ […]