กิจกรรม

ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณบดี ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ ศาลานพคุณอเนกบุญประสิทธิ์ วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการแสดงเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักกบรรพ 43 พระคาถา และกัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช 69 พระคาถา แสดงเทศน์มหาชาติโดย พระครูโฆษิตธรรมากร (ณรงค์ศักดิ์ อภิชาโต ป.ธ.3) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม