กิจกรรมกิจกรรมออนไลน์

🪷มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วิถีไทย🪷

🪷มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วิถีไทย🪷
 
🔫หัวข้อ “ประเพณีสงกรานต์ภาคอีสาน”🔫
 
📣ขอเชิญ นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากรและบุคคลทั่วไป📣
 
ร่วมสนุกกับกิจกรรมออนไลน์
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖
ด้วยการรับชมสื่อวีดีทัศน์
และทำแบบทดสอบองค์ความรู้
พร้อมรับเกียรติบัตรผ่านรับบออนไลน์
 
———————————————————-
🧑‍🎓👨‍🎓สำหรับนักศึกษา (ที่ต้องการชั่วโมงกิจกรรม)
 
 
📌สิ่งที่ได้รับหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
 
🎫 ๑.เกียรติบัตร (รูปแบบ PDF.)
เป็นหลักฐานการร่วมกิจกรรม
 
🕐 ๒.ชั่วโมงกิจกรรม จำนวน ๑ ชั่วโมง
ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
 
———————————————————-
🧑‍💼👩‍💼 สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป
 
 
📌สิ่งที่ได้รับหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
 
🎫 ๑.เกียรติบัตร (รูปแบบ PDF.)
เป็นหลักฐานการร่วมกิจกรรม
 
———————————————————-
 
⏳ระยะเวลากิจกรรม⏳
๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖
 
❓รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม
สามารถดูได้ใน Link แบบทดสอบครับ
 
———————————————————-
🔎ติดตามกิจกรรมดีๆอีกมากมาย
 
 
😆มาร่วมกิจกรรมสนุกๆและได้ความรู้กันเยอะๆนะครับ😆
 
———————————————————-