ลงนามถวายพระพร

ร่วมลงนามถวายพระพร  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ที่ https://www.rmutp.ac.th/salute/king/#!/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ดำเนินการโดย กองศิลปวัฒนธรรม)