ประชุม

งานศิลปวัฒนธรรม เตรียมจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมราชมงคลสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์รื่นเริงไชโย หิ้วปิ่นโตถวายพระ” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567
 
ที่ประชุมพิจารณามอบหมายงานหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในการเตรียมการจัดงาน ”สงกรานต์รื่นเริงไชโย หิ้วปิ่นโตถวายพระ“ ในวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมพิธีสงฆ์ สวดมาติกาบังสุกุล และถวายภัตตาหารพระสงฆ์โดยผู้เข้าร่วมงานร่วมถวายปิ่นโตภัตตาหาร การแสดงดนตรีไทยโดยวงฉลองขวัญสังคีต กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พระรูปหล่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และพระรูปหล่อ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวมหาสงกรานต์ และขอพรอาวุโส นอกจากนี้ยังมีการสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ขนมในงานสงกรานต์ กาละแมและข้าวเหนียวแดง