กิจกรรม

โครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโสรักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 8 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเรียนรู้การทำเบเกอรีและการทำน้ำสมุนไพรไทย

งานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโสรักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 8 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเรียนรู้การทำเบเกอรีและการทำน้ำสมุนไพรไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 
สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ได้เรียนรู้การทำบราวนี่ และส้มฉุน ถ่ายทอดองค์ความรู้โดย อาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ และอาจารย์ศศิธร ป้อมเชียงพิณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์