ประชุม

การประชุมหารือแนวทางการร่วมสนองพระราชพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน ในการประชุมหารือแนวทางการร่วมสนองพระราชพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ในวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมม่วงม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารรพีพัฒนศักดิ์
 
สามารถรับชมเนื้อหาเพิ่มเติมบน Facebook กองศิลปวัฒนธรรมได้แล้ว ที่นี่