สมุดลงนามถวายพระพร

สมุดลงนามถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล คลิกที่นี่