ลงนามถวายพระพร

ขอเชิญลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร https://rmutp.ac.th/salute/queen/#!/ ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

สมุดลงนามถวายพระพร