กิจกรรม

ราชมงคลพระนครจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผศ.ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์
 
กิจกรรมเริ่มในเวลา 09.00 น. โดยประธานในพิธี วางพานพุ่ม ก่อนกล่าวอาศิรวาทราชสดุดิ จากนั้น ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงเจ้าฟ้ามหาจักรี จากนั้นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร และนำผู้ร่วมพิธีแปรอักษรเป็นรูปหัวใจ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี