ข่าวสาร

วันจักรี ประจำปี ๒๕๖๖

วันจักรี ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๖ เมษายน

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ พระปฐมบรมราชวงศ์จักรี เสด็จกรีฑาทัพถึงพระนคร และทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ดำรงราชอาณาจักรสยามประเทศเป็นวันแรก ตลอดพระชนม์ชีพของรัชกาลที่ ๑ ทรงออกศึกใหญ่ เพื่อกอบกู้อิสรภาพถึง ๑๑ ครั้งโดยทรงเป็นแม่ทัพถึง ๑๐ ครั้ง และทรงร่วมกับพระเจ้ากรุงธนบุรี ๑ ครั้ง และเมื่อทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้ว ยังต้องออกศึกเพื่อปกป้องอิสรภาพของชาติไทยอีกถึง ๗ ครั้ง นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระกษัตริย์ยอดนักรบที่ยิ่งใหญ่ และเก่งกล้าสามารถยิ่ง