ลงนามถวายพระพร

ขอเชิญลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ https://rmutp.ac.th/salute/motherday/#!/