กิจกรรมออนไลน์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม
🙏🙏ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ด้วยการร่วมกิจกรรมที่บ้านได้ง่ายๆในกิจกรรมออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
โดยการรับชมวีดิทัศน์ ประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชา จัดทำโดย กองศิลปวัฒนธรรม
จากนั้นตอบคำถามให้ได้ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ชั่วโมง ( ชั่วโมงกิจกรรมจะเข้าหลังจากปิดระบบกิจกรรม ๑ สัปดาห์)
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถนำไปนับการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมได้เช่นกัน
และจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากปิดระบบกิจกรรม
***ระบบกิจกรรมออนไลน์จะทำการปิดระบบในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕***