ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ได้ที่นี้    นักศึกษา จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย 1 ชั่วโมง

ร่วมลงนามถวายพระพร  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ที่ https://www.rmutp.ac.th/salute/king/#!/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ […]

ตรวจสอบรายชื่อผู้ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ รายชื่อนักศึกษา สรุปยอดนักศึกษา รายชื่อผู้บริหาร สรุปยอดผู้บริหาร รายชื่ออาจารย์ สรุปยอดอาจารย์ รายชื่อบุคลากร สรุปยอดบุคลากร สรุปยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด   นักศึกษา จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย 3 ชั่วโมง หากท่านไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรไม่มีชื่อ ติดต่อได้ที่ @ […]

วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยผ่านทางระบบลงนามถวายพระพร https://wellwishes.royaloffice.th/ ของสำนักพระราชวัง  

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยผ่านทางระบบลงนามถวายพระพร https://wellwishes.royaloffice.th/ ของสำนักพระราชวัง  

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://rmutp.ac.th/salute/queen/#!/ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ […]

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

ที่เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ วันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ที่ได้คะแนน 120 คะแนนขึ้นไป รายชื่อนศ.เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ วันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ได้ 120 คะแนนขึ้นไป ได้รับ 1 ชั่วโมงกิจกรรม