ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร
กิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรจากกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๔๖๕

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ด้วยการร่วมกิจกรรมที่บ้านได้ง่ายๆในกิจกรรมออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยการรับชมวีดิทัศน์ ประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชา จัดทำโดย กองศิลปวัฒนธรรม จากนั้นตอบคำถามให้ได้ ๘๐ คะแนนขึ้นไป นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ชั่วโมง […]

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทำแบบทดสอบและดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่นี้  

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา ได้ที่นี้

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2565 – นักศึกษา รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2565 – ผู้บริหาร  รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2565 – อาจารย์ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2565 – บุคลากร(คณะ) […]

วันมาฆบูชา วันแห่งความรักของพุทธศาสนิกชน

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์, ข่าวสาร

📌📌มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา วันแห่งความรักของพุทธศาสนิกชน 📌📌 ด้วยการทำกิจกรรมออนไลน์ที่บ้านได้ง่ายๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยรับชมวิดีทัศน์วันมาฆบูชา วันแห่งความรักของพุทธศาสนิกชน จากนั้นร่วมตอบคำถาม ส่งมาในระบบ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ […]

กิจกรรมออนไลน์
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

📌📌มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก ร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 💠 ด้วยการทำกิจกรรมออนไลน์ที่บ้านได้ง่ายๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]