คลังความรู้ ปี 2567

Posted Posted in คลังความรู้

องค์ความรู้โดยงานศิลปวัฒนธรรม การทำขนมเต่าแดง การทำขนมเข่ง ศาสนิด EP.3 วันมาฆบูชา โบราณนานา EP.01 เล่าสงกรานต์ผ่านมุมประวัติศาสตร์ โบราณนานา EP.02 วันพืชมงคล พิธีพุทธและพราหมณ์ เพื่อความงอกงามของเกษตรกรรมไทย ศาสนิด EP4 วันวิสาขบูชา   โบราณนานา EP3 […]

คลังความรู้ ปี 2566

Posted Posted in คลังความรู้

องค์ความรู้โดยงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ภาคอีสาน   องค์ความรู้ในโครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ในชื่องาน “ สงกรานต์รื่นเริง บันเทิงพระนคร” กระทงทอง   น้ำเก๊กฮวย   น้ำพิลังกาสา   น้ำมะขาม   น้ำอัญชันมะนาว การร้อยสร้อยเครื่องประดับ องค์ความรู้โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตู้ยืม-คืนอุปกรณ์อัตโนมัติ […]

พระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Posted Posted in คลังความรู้

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติของเรา นั้นใหญ่หลวงเป็นอเนกปริยาย เพราะตั้งแต่ทรงเศกสมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และได้เป็นพระราชมารดาของพระมหากษัตริย์ไทยถึงสองพระองค์ คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชในรัชกาลปัจจุบัน จวบจนเจริญพระชนมายุเป็น “สมเด็จย่า” และ “สมเด็จทวด” ของพระราชนัดดาและพระราชปนัดดาหลายพระองค์แล้วก็ตาม แต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียัง ทรงมีพระอุตสาหวิริยะสูงในการทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า     […]