คลังความรู้

คลังความรู้ ปี 2566

ประเพณีสงกรานต์ภาคอีสาน

 

องค์ความรู้ในโครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ในชื่องาน “ สงกรานต์รื่นเริง บันเทิงพระนคร”

กระทงทอง

 

น้ำเก๊กฮวย

 

น้ำพิลังกาสา

 

น้ำมะขาม

 

น้ำอัญชันมะนาว

การร้อยสร้อยเครื่องประดับ