คลังความรู้

คลังความรู้ ปี 2566

องค์ความรู้โดยงานศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีสงกรานต์ภาคอีสาน

 

องค์ความรู้ในโครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ในชื่องาน “ สงกรานต์รื่นเริง บันเทิงพระนคร”

กระทงทอง

 

น้ำเก๊กฮวย

 

น้ำพิลังกาสา

 

น้ำมะขาม

 

น้ำอัญชันมะนาว

การร้อยสร้อยเครื่องประดับ

องค์ความรู้โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตู้ยืม-คืนอุปกรณ์อัตโนมัติ

ตู้เย็นขนย้ายเลือดแบบพกพา

รถเข็นผู้ป่วยอัตโนมัติสำหรับติดตามการเคลื่อนที่ของมนุษย์

องค์ความรู้โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เสนห์นางเลิ้ง

รสชาติโบราณ อาหารนางเลิ้ง

ท่องเที่ยวอีเลิ้ง สู่นางเลิ้ง

“ยาอายุวัฒนะ ตำรับหมอพร”

ปัตตานียินดีที่ได้รู้จัก Alound Documentary

รักจังเลย “Love Accidentally”

 

องค์ความรู้โดยคณะบริหารธุรกิจ

ป่าชายเลนแห่งกรุงเทพมหานคร

ต้นไม้ป่าชายเลนแห่งกรุงเทพมหานคร

การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน

เมืองโบราณ ในส่วนของสุวรรณภูมิ

I love เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคอีสาน

 

องค์ความรู้โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

การสานปูจากใบมะพร้าว

การสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว

การทำขนมจาก

โนรา หรือ มโนราห์ 

องค์ความรู้โดยคณะศิลปศาสตร์

100 ปี วันสิ้นพระชนม์ กรมหลวงชุมพรฯ หมอพร… หมอเทวดา

สาธิตการทำพิมเสนน้ำ

สาธิตการทำยาดมจากสมุนไพรไทย

การย้อมผ้าด้วยสีสมุนไพร

ชีวิตกับกวีนิพนธ์ : การสร้างเรื่องบนหน้ากระดาษ

แลกเปลี่ยนความคิดพินิจภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน

https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/videos

องค์ความรู้โดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

การใช้แป้งจากหัวบอนแทนเทียนผลิตผ้าบาติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟอก การย้อมพิมพ์ การออกแบบ และการสร้างผลิตภัณฑ์ฝ้ายทอมือสู่เชิงพาณิชย์

ชุดชั้นในสตรีรักษ์โลก

https://www.dailynews.co.th/news/2058300/?fbclid

ปรุงสกัดผงสี จากวัสดุธรรมชาติ ประยุกต์สร้างสรรค์งานพิมพ์สิ่งทอ

https://www.dailynews.co.th/news/2018496/

ผลงานของนักศึกษาในกลุ่มผ้าทออีสาน “มหกรรมผ้าทออีสาน ทั่วโลกใส่ไทบ้านทอ”

https://www.youtube.com/@honekrasaeofficial

องค์ความรู้โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ฐานความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารศูนย์กลางพระนคร และภาพสะท้อนคติจักรวาล

https://arch.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2023/04/art_arch1-66.pdf

ฐานความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : พระวิหารหลวงและพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ภาพสะท้อนความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยากับการผสมผสานศิลปะต่างวัฒนธรรม

https://arch.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2023/09/art66_2.pdf

ฐานความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : พระพุทธรูปและประติมากรรมสำคัญภายในวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ความงามที่ทรงคุณค่าผ่านช่วงเวลาในประวัติศาสตร์

https://arch.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2023/09/art66_3.pdf

ฐานความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : บานประตู บานหน้าต่าง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร งานศิลปะชิ้นเอกที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้

https://arch.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2023/09/art66_4.pdf

ฐานความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : สัตตมหาสถานจำลองเหตุการณ์สำคัญมางพระพุทธศาสนาภายในวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ความงามที่ทรงคุณค่าผ่านช่วงเวลาในประวัติศาสตร์

https://arch.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2023/09/art66_5.pdf

องค์ความรู้โดยสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

งานเครื่องประดับไทยโบราณ

องค์ความรู้งานศิลปวัฒนธรรม