กิจกรรมออนไลน์

กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ ในโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย กองศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ ในโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ในระดับมัธยมศึกษาหัวข้อ “รำลึกพระคุณพ่อ” และระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “ร้อยเรียงโครงการของพ่อเพื่อปวงประชา” ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สามารถติดตามเนื้อหาและภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติมได้แล้ว ที่นี่