ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ๑๓ ตุลาคม

Posted Posted in ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี้ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร สังกัดหน่วยงาน อาจารย์ บุคลากร สังกัดคณะ นักศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร
จากการผ่านการทำแบบทดสอบ

Posted Posted in ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

รายชื่อผู้ผ่านการทำแบบทดสอบได้คะแนน 160 คะแนนขึ้นไป และได้รับเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันรพีรำลึกประจำปี 2565   เนื่องจากมีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถรันเกียรติบัตรส่งผ่านทางอีเมล์ได้ จึงทำการรวบรวมไฟล์เกียรติบัตรไว้ในลิงค์นี้ https://bit.ly/3C8qwkB รบกวนท่านตรวจสอบรายชื่อของท่านตามสถานภาพของท่าน – นักศึกษา – อาจารย์ บุคลากร สังกัดคณะ – อาจารย์ […]

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร
กิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๕

Posted Posted in ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

รายชื่อผู้ผ่านการทำแบบทดสอบได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป และได้รับเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565   ผู้ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ 1-3 วันหลังเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหากท่านใดไม่ได้รับทางอีเมล์สามารถมาค้นหารายชื่อของท่านในลิงค์ที่แนบมานี้ได้ค่ะ https://bit.ly/3Ny0lWy

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร
กิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

Posted Posted in ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

รายชื่อผู้ผ่านการทำแบบทดสอบได้คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป และได้รับเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565   ผู้ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ 1-3 วันหลังเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหากท่านใดไม่ได้รับทางอีเมล์สามารถมาค้นหารายชื่อของท่านในลิงค์ที่แนบมานี้ได้ค่ะ รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรจากกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๔๖๕ รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรจากกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๔๖๕

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร
กิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

Posted Posted in ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

รายชื่อผู้ผ่านการทำแบบทดสอบได้คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป และได้รับเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565   ผู้ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ 1-3 วันหลังเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหากท่านใดไม่ได้รับทางอีเมล์สามารถมาค้นหารายชื่อของท่านในลิงค์ที่แนบมานี้ได้ค่ะ   ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทำแบบทดสอบและดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่นี้        

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา ได้ที่นี้

Posted Posted in ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2565 – นักศึกษา รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2565 – ผู้บริหาร  รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2565 – อาจารย์ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2565 – บุคลากร(คณะ) […]

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันสวรรคตฯ

Posted Posted in ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรรมออนไลน์เนื่องในวันสวรรคต ร.๙ ได้ที่นี่