วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 

Posted Posted in ข่าวสาร

  องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2543 (ค.ศ. 2000) ให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity: IDB)” เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological […]

วันพืชมงคล

Posted Posted in ข่าวสาร

วันพืชมงคล ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นอกจากจะเป็นพระราชพิธีโบราณเก่าแก่ ที่จะทำเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล แก่การเกษตรกรรมแล้ววันดังกล่าวยังถือเป็น ’วันเกษตรกร’ อีกด้วยทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางเกษตร ได้ระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปจะได้ระลึกถึงความสำคัญของข้าว และธัญญพืชที่มีคุณเอนกอนันต์ในการหล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตสมบูรณ์ทั้งกายใจ และเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชกรณียกิจอันเป็น แบบอย่างด้านเกษตรกรรมแก่ราษฎรชักนำให้มีใจมั่นในการประกอบอาชีพและเป็นเหตุของความตั้งมั่น ความเจริญไพบูรณ์ของประเทศมาโดยตลอด     พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช […]

วันวิสาขบูชา

Posted Posted in ข่าวสาร

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ (ปีนี้เป็นปีอธิกมาศจึงเลื่อนไป เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗) ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม เป็นวันคล้าย วันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสิ่งที่สำคัญ ยิ่งในการบังเกิดพระพุทธเจ้าในโลกก็คือ “ธรรมะ” ที่พระองค์ทรงตรัสรู้อันเป็น […]

วันฉัตรมงคล

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๕ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม

Posted Posted in ข่าวสาร

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

Posted Posted in ข่าวสาร

กองศิลปวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี […]

วันอีฎิ้ลฟิตริ

Posted Posted in ข่าวสาร

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ชาวมุสลิมมีการเฉลิมฉลองหลังจากการถือศีลอดมาตลอดทั้งเดือนรอมฎอน การถือศีลอดสะท้อนหลักการความเท่าเทียม ไม่เลือกความยากดีมีจน ความสำนึกต่อความหิวโหย การแบ่งปันช่วยเหลือเอื้ออาทรที่มนุษย์พึงมีต่อกัน

วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

Posted Posted in ข่าวสาร

วันคุ้มครองโลก ถือกําเนิดในสหรัฐอเมริกา เมื่อ 52 ปีก่อน ในวันที่ 22 เมษายน 2513 นักอนุรักษ์ธรรมชาติกลุ่มหนึ่งได้จัดให้มีการแสดงพลังครั้งใหญ่ เพื่อปลุกเร้าจิตสํานึกเกี่ยวกับปัญหา สิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันยิ่งถูกมนุษย์ทําลายในการแสดงพลังครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมกว่า 20 ล้านคน และปรากฏขึ้นตามเมืองใหญ่ๆ เกือบทั้งสหรัฐ หลังจากนั้นความห่วงใยปัญหาสภาพแวดล้อม ของสหรัฐก็เพิ่มพูนขึ้น มีการออกกฎหมายควบคุมการกระทําที่สร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติ […]

ดาวโหลดแบนเนอร์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

Posted Posted in ข่าวสาร, ดาว์โหลดแบนเนอร์

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่