การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสาร

***ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566*** สมัครได้ ที่นี่     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงคุณค่าของบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงมีกำหนด จัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ของพระองค์ในฐานะองค์อัครศิลปิน และสืบสาน รักษา ต่อยอดให้บทเพลงพระราชนิพนธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ […]

ผลการประกวดบทกลอนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Posted Posted in ข่าวสาร, ผลการประกวด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการประกวดบทกลอนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดาวน์โหลดประกาศ   เกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอาจารย์ผู้ควบคุมการ ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ รำลึกพระคุณแม่  รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นายเกียรติอนันต์ พวงพลอย นางสาวสุปวีร์ มากดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ […]

วันความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี ๒๕๖๖

Posted Posted in ข่าวสาร

วันความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2543 (ค.ศ. 2000) ให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity: IDB)” เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention […]

วันพืชมงคล ประจำปี ๒๕๖๖

Posted Posted in ข่าวสาร

วันพืชมงคล ประจำปี ๒๕๖๖ ตรงกับวันที่ ๑๗ พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจ แก่ชาวเกษตรกร วันดังกล่าวยังถือเป็น ’วันเกษตรกร’ อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตร ได้ระลึกถึงความสำคัญ โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปจะได้ระลึกถึงความสำคัญของข้าว และธัญญพืชที่มีคุณอเนกอนันต์ในการหล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตสมบูรณ์ทั้งกายใจ และเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชกรณียกิจอันเป็น แบบอย่างด้านเกษตรกรรมแก่ราษฎรชักนำให้มีใจมั่นในการประกอบอาชีพและเป็นเหตุของความตั้งมั่น ความเจริญไพบูรณ์ของประเทศมาโดยตลอด แหล่งที่มา […]

วันฉัตรมงคล

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๖ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถดาวน์โหลดแบนเนอร์ได้แล้ว ที่นี่  

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

Posted Posted in ข่าวสาร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

Posted Posted in ข่าวสาร

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปี ประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program “UNEP”) ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๕๑ แห่งการประกาศ ให้เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ […]

วันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖

Posted Posted in ข่าวสาร

วันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖ ครอบครัว คือ สถาบันแรกในการดำเนินชีวิตที่มีความสำคัญ เพราะเป็นสถานที่มอบความรัก ความอบอุ่นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปี เป็นวันครอบครัว ซึ่งมักจะดำเนินควบคู่ไปกับช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

วันจักรี ประจำปี ๒๕๖๖

Posted Posted in ข่าวสาร

วันจักรี ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๖ เมษายน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ พระปฐมบรมราชวงศ์จักรี เสด็จกรีฑาทัพถึงพระนคร และทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ดำรงราชอาณาจักรสยามประเทศเป็นวันแรก ตลอดพระชนม์ชีพของรัชกาลที่ ๑ ทรงออกศึกใหญ่ เพื่อกอบกู้อิสรภาพถึง ๑๑ ครั้งโดยทรงเป็นแม่ทัพถึง ๑๐ ครั้ง และทรงร่วมกับพระเจ้ากรุงธนบุรี […]