ประชุม

ประชุมบุคลากรกองศิปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กองศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖) และมีการรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ผ่านมา โดยมี ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม

รับชมภาพประกอบการประชุมเพิ่มเติม ที่นี่