ลงนามถวายพระพร

ขอเชิญลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ https://rmutp.ac.th/salute/king/

 

สมุดลงนามถวายพระพร