ีโครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted Posted in กิจกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ เยาวนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ โฮเต็ล แอนด์ สวีท โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร […]

วันความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี ๒๕๖๖

Posted Posted in ข่าวสาร

วันความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2543 (ค.ศ. 2000) ให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity: IDB)” เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention […]

วันพืชมงคล ประจำปี ๒๕๖๖

Posted Posted in ข่าวสาร

วันพืชมงคล ประจำปี ๒๕๖๖ ตรงกับวันที่ ๑๗ พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจ แก่ชาวเกษตรกร วันดังกล่าวยังถือเป็น ’วันเกษตรกร’ อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตร ได้ระลึกถึงความสำคัญ โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปจะได้ระลึกถึงความสำคัญของข้าว และธัญญพืชที่มีคุณอเนกอนันต์ในการหล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตสมบูรณ์ทั้งกายใจ และเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชกรณียกิจอันเป็น แบบอย่างด้านเกษตรกรรมแก่ราษฎรชักนำให้มีใจมั่นในการประกอบอาชีพและเป็นเหตุของความตั้งมั่น ความเจริญไพบูรณ์ของประเทศมาโดยตลอด แหล่งที่มา […]

วันฉัตรมงคล

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๖ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถดาวน์โหลดแบนเนอร์ได้แล้ว ที่นี่  

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

Posted Posted in ข่าวสาร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดสื่อถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

Posted Posted in ดาวน์โหลดแบนเนอร์

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

Posted Posted in ข่าวสาร

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปี ประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program “UNEP”) ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๕๑ แห่งการประกาศ ให้เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ […]

งานศิลปวัฒนธรรม นำเสนองานผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

Posted Posted in กิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง นำเสนองานผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า จากงานวิจัยโดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยภายใต้แนวคิด สงกรานต์ชื่นฉ่ำยินดี U2T ราชมงคลพระนคร ภายในงาน “สงกรานต์@คลองผดุง (คน) กรุงเกษม ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ถนนลูกหลวง เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ […]

วันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖

Posted Posted in ข่าวสาร

วันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖ ครอบครัว คือ สถาบันแรกในการดำเนินชีวิตที่มีความสำคัญ เพราะเป็นสถานที่มอบความรัก ความอบอุ่นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปี เป็นวันครอบครัว ซึ่งมักจะดำเนินควบคู่ไปกับช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

งานศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดความรู้เรื่องพระเจดีย์ทราย รับเทศกาลสงกรานต์

Posted Posted in กิจกรรม

  งานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นวิทยากร ดำเนินการสาธิตการก่อพระเจดีย์ทราย พร้อมให้สัมภาษณ์รายการ บันทึกไทยเบฟ ในพิธีเปิด “เทศกาลแห่พระทางน้ำ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 อันเป็นส่วนหนึ่งของงาน ‘Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย’ ตามคำเชิญของ Siri […]