สื่อเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

Posted Posted in ดาวน์โหลดแบนเนอร์

สื่อเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567 ดาวน์โหลด

สื่อเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566 

Posted Posted in ดาวน์โหลดแบนเนอร์

  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566  ดาวน์โหลด  

การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสาร

***ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566*** สมัครได้ ที่นี่     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงคุณค่าของบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงมีกำหนด จัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ของพระองค์ในฐานะองค์อัครศิลปิน และสืบสาน รักษา ต่อยอดให้บทเพลงพระราชนิพนธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ […]

สื่อเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted Posted in ดาวน์โหลดแบนเนอร์

สื่อเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด

คัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2566

Posted Posted in กิจกรรม

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2566 ประกาศฯ การคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2566 ใบสมัคร (.docx) (.pdf)

คัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2566

Posted Posted in กิจกรรม

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2566 ประกาศฯ การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2566 ใบสมัคร (.docx) (.pdf)  

ผลการประกวดบทกลอนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Posted Posted in ข่าวสาร, ผลการประกวด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการประกวดบทกลอนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดาวน์โหลดประกาศ   เกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอาจารย์ผู้ควบคุมการ ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ รำลึกพระคุณแม่  รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นายเกียรติอนันต์ พวงพลอย นางสาวสุปวีร์ มากดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ […]

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

Posted Posted in ดาวน์โหลดแบนเนอร์

  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

Posted Posted in ดาวน์โหลดแบนเนอร์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด

งานศิลปวัฒนธรรม จัดกกโครงการสำรวจทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพื่อสนองโครงการ อพ.สธ.

Posted Posted in กิจกรรม

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำรวจทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ พื้นที่ราชมงคลพระนคร เขตจอมทอง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 โดยมีนักศึกษาจาก 9 คณะและบุคลากร […]