สื่อเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

Posted Posted in ดาวน์โหลดแบนเนอร์

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ดาวน์โหลด

ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นประชาคม เตรียมพร้อมพัฒนาพื้นที่ศูนย์จอมทอง

Posted Posted in กิจกรรม

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) พร้อมด้วย อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม และผศ.เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ หัวหน้างานสื่อสารองค์การ ลงพื้นที่ศูนย์จอมทอง รับฟังความคิดเห็น ในพื้นที่ชุมชนบ้านสวน แขวงจอมทอง เขตจอมทอง […]

คลังความรู้ ปี 2567

Posted Posted in คลังความรู้

องค์ความรู้โดยงานศิลปวัฒนธรรม การทำขนมเต่าแดง การทำขนมเข่ง การบรรยายเรื่องการสำรวจสภาพทางกายภาพและรายละเอียดการก่อสร้างเรือนหมอพร การบรรยายเรื่องการอนุรักษ์เรือนหมอพร ศาสนิด EP.3 วันมาฆบูชา โบราณนานา EP.01 เล่าสงกรานต์ผ่านมุมประวัติศาสตร์ การทำกาละแม การทำข้าวเหนียวแดง โบราณนานา EP.02 วันพืชมงคล พิธีพุทธและพราหมณ์ เพื่อความงอกงามของเกษตรกรรมไทย ศาสนิด EP4 […]

สื่อเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

Posted Posted in ดาวน์โหลดแบนเนอร์

  สื่อถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567 ดาวน์โหลด

งานศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีปีใหม่ไทยในกิจกรรม “สงกรานต์รื่นเริงไชโย หิ้วปิ่นโตถวายพระ”

Posted Posted in กิจกรรม

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์รื่นเริงไชโย หิ้วปิ่นโตถวายพระ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ […]

งานศิลปวัฒนธรรม เตรียมจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

Posted Posted in ประชุม

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมราชมงคลสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์รื่นเริงไชโย หิ้วปิ่นโตถวายพระ” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567   ที่ประชุมพิจารณามอบหมายงานหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในการเตรียมการจัดงาน […]

ราชมงคลพระนครจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Posted Posted in กิจกรรม

ผศ.ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์   กิจกรรมเริ่มในเวลา 09.00 น. โดยประธานในพิธี […]

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

Posted Posted in ดาวน์โหลดแบนเนอร์

  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด

โครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโสรักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 8 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเรียนรู้การทำเบเกอรีและการทำน้ำสมุนไพรไทย

Posted Posted in กิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโสรักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 8 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเรียนรู้การทำเบเกอรีและการทำน้ำสมุนไพรไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   สมาชิกชมรม […]