ผลการประกวดบทกลอนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Posted Posted in ข่าวสาร, ผลการประกวด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการประกวดบทกลอนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดาวน์โหลดประกาศ   เกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอาจารย์ผู้ควบคุมการ ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ รำลึกพระคุณแม่  รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นายเกียรติอนันต์ พวงพลอย นางสาวสุปวีร์ มากดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ […]

ผลการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

Posted Posted in กิจกรรม, ผลการประกวด

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

ผลการตัดสินประกวดเรียงความ

Posted Posted in ข่าวสาร, ผลการประกวด

ผลการตัดสินประกวดเรียงความ หัวข้อเรื่อง  “ทำไมคนไทย จึงรักพระเจ้าอยู่หัว” ในโครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๗ พรรษา มหาราชา

ผลการประกวดบทกลอนประกอบภาพ

Posted Posted in ผลการประกวด

ผลการตัดสินประกวดบทกลอนประกอบภาพ หัวข้อเรื่อง  “ทำไมคนไทย จึงรักพระเจ้าอยู่หัว” ในโครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๗ พรรษา มหาราชา