ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

Posted Posted in ข่าว

โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วาเลนไทน์ หัวใจไทย” ในวันพฤหัสที่ 7  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ห้องประชุมกรมหลวง ห้องเรียน A ๖๐๙ ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และหอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

การสอบปฏิบัติภาคสนามเดินธุดงค์

Posted Posted in ข่าว

การสอบปฏิบัติภาคสนามเดินธุดงค์ ของนักศึกษาวิชาสมาธิ รุ่น 1 ภาคที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2560 ณ วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หลักสูตร “ญาณสาสมาธิ ความหยั่งรู้จากสมาธิ”

Posted Posted in ข่าว

หลักสูตร “ญาณสาสมาธิ ความหยั่งรู้จากสมาธิ” สถาบันพลังจิตตานุภาพ โดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรญาณสาสมาธิ ความหยั่งรู้จากสมาธิ หลักสูตร 21 วัน สอนโดย พระธรรมมงคลญาณ ตลอดหลักสูตร ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 […]

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการ
มทร.สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ ๒ วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตไทย

Posted Posted in ข่าว

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการมทร.สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งโดย ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ อาจารย์ยักษ์  บ้านบนต้นไม้ […]

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการ
มทร.สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

Posted Posted in ข่าว

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการมทร.สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านอ่างเตย จ.ฉะเชิงเทรา  

ขอเชิญร่วมงาน รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญร่วมงาน รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร