วันมาฆบูชา วันแห่งความรักของพุทธศาสนิกชน

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์, ข่าวสาร

📌📌มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา วันแห่งความรักของพุทธศาสนิกชน 📌📌 ด้วยการทำกิจกรรมออนไลน์ที่บ้านได้ง่ายๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยรับชมวิดีทัศน์วันมาฆบูชา วันแห่งความรักของพุทธศาสนิกชน จากนั้นร่วมตอบคำถาม ส่งมาในระบบ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ […]

กิจกรรมออนไลน์
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

📌📌มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก ร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 💠 ด้วยการทำกิจกรรมออนไลน์ที่บ้านได้ง่ายๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://rmutp.ac.th/salute/queen/#!/ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ […]

กิจกรรมออนไลน์วันสงกรานต์ประจำปี 2564

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 ชั่วโมง หลังจากรับชมวิดีทัศน์จบและร่วมตอบคำถามและได้คะแนนมากกว่า 80% = 120 คะแนนขึ้นไป ร่วมตอบคำถามเพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่นี่

กิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมชมวีดิทัศน์เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ในการนี้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถร่วมตอบคำถาม เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 ชั่วโมง ซึ่งต้องตอบคำถามให้ได้ 70 คะแนนขึ้นไปหลังจากที่รับชมวิดีทัศน์วันมาฆบูชาเรียบร้อยแล้ว […]

กิจกรรมออนไลน์ วันแม่แห่งชาติ “ทำความดี บอกรักแม่ ให้แม่รู้ ในวันแม่แห่งชาติ”

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

รายนามผู้ลงนามถวายพระพร รายชื่อผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทำความดี บอกรักแม่ ให้แม่รู้ ในวันแม่แห่งชาติ  

กิจกรรมออนไลน์ วันรพีรำลึก ครบรอบ 100 ปี พระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถร่วมตอบคำถาม เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัยด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในส่วนของบุคลากรที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม จะได้รับการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ลิงค์สำหรับร่วมตอบคำถาม / ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม https://bit.ly/3fAMgq8 รายชื่อผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรับชมวิดีทัศน์ครบรอบ 100 ปี วันรพีรำลึก  รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรับชมวิดีทัศน์ครบรอบ 100 ปี […]

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Posted Posted in กิจกรรม, กิจกรรมออนไลน์

ลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายชื่อผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิม บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน