กิจกรรมออนไลน์ข่าวสาร

วันมาฆบูชา วันแห่งความรักของพุทธศาสนิกชน

📌📌มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา วันแห่งความรักของพุทธศาสนิกชน
📌📌
ด้วยการทำกิจกรรมออนไลน์ที่บ้านได้ง่ายๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
โดยรับชมวิดีทัศน์วันมาฆบูชา วันแห่งความรักของพุทธศาสนิกชน จากนั้นร่วมตอบคำถาม ส่งมาในระบบ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ
https://bit.ly/3sF3B9V
สำหรับนักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ชั่วโมง
สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์สามารถนำไปนับชั่วโมงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมได้เช่นกัน
ทั้งนี้ทางกองศิลปวัฒนธรรมจะปิดระบบกิจกรรมออนไลน์ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
(ระบบทรานสคริปกิจกรรมจะบันทึกชั่วโมงกิจกรรมให้ภายใน ๑ สัปดาห์ หลังจากปิดระบบกิจกรรม)