กิจกรรมออนไลน์

กิจกรรมออนไลน์ วันรพีรำลึก ครบรอบ 100 ปี พระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

 

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถร่วมตอบคำถาม เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัยด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในส่วนของบุคลากรที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม จะได้รับการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ลิงค์สำหรับร่วมตอบคำถาม / ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

https://bit.ly/3fAMgq8

รายชื่อผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรับชมวิดีทัศน์ครบรอบ 100 ปี วันรพีรำลึก 

รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรับชมวิดีทัศน์ครบรอบ 100 ปี วันรพีรำลึกและร่วมตอบคำถาม เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัยด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม