กิจกรรมออนไลน์

กิจกรรมออนไลน์วันสงกรานต์ประจำปี 2564

นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 ชั่วโมง หลังจากรับชมวิดีทัศน์จบและร่วมตอบคำถามและได้คะแนนมากกว่า 80% = 120 คะแนนขึ้นไป

ร่วมตอบคำถามเพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่นี่