กิจกรรมออนไลน์

กิจกรรมออนไลน์
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม

📌📌มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก ร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 💠

ด้วยการทำกิจกรรมออนไลน์ที่บ้านได้ง่ายๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยรับชมเทปบันทึกภาพกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพิธีสงฆ์ พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และ กิจกรรม“ราชมงคลพระนครจิตอาสา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
ณ ตลาดเทเวศร์, ชุมชนวัดเทวราช และสภากาชาดไทย

จากนั้นรับชมวิดีทัศน์เพลงมงคลแห่งพระราชาและสารคดีเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 ในใจ 9 ราชมงคล
โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์
https://bit.ly/3mxfdZP

สำหรับนักศึกษา เมื่อรับชมเทปบันทึกภาพกิจกรรมและชมคลิปวิดีทัศน์ ทั้งหมดแล้วให้นักศึกษาเขียนเรียงความเทิดพระเกียรติในหัวข้อ “ราชมงคลพระนครน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากวันสวรรคต-วันพ่อ” โดยมีความยาว 1 หน้ากระดาษ จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ชั่วโมง
(ระบบทรานสคริปกิจกรรมจะบันทึกชั่วโมงกิจกรรมให้ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากร่วมกิจกรรม)

ผลงานใครเขียนดีมีรางวัลให้ด้วยค่ะ (gift voicher จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ประกาศผล วันพ่อแห่งชาติ)

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถนำไปนับชั่วโมงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมได้เช่นกัน
ซึ่งทางกองศิลปวัฒนธรรมจะปิดระบบกิจกรรมออนไลน์ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564