กิจกรรมกิจกรรมออนไลน์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รายชื่อผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิม

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน