กิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม นำเสนองานผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

งานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง นำเสนองานผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า จากงานวิจัยโดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยภายใต้แนวคิด สงกรานต์ชื่นฉ่ำยินดี U2T ราชมงคลพระนคร ภายในงาน “สงกรานต์@คลองผดุง (คน) กรุงเกษม ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ถนนลูกหลวง เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่