กิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดความรู้เรื่องพระเจดีย์ทราย รับเทศกาลสงกรานต์

 

งานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นวิทยากร ดำเนินการสาธิตการก่อพระเจดีย์ทราย พร้อมให้สัมภาษณ์รายการ บันทึกไทยเบฟ ในพิธีเปิด “เทศกาลแห่พระทางน้ำ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 อันเป็นส่วนหนึ่งของงาน ‘Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย’ ตามคำเชิญของ Siri Sala Private Villa (สิริ ศาลา ไพรเวท วิลล่า) จัดโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566