กิจกรรม

ีโครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ เยาวนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ โฮเต็ล แอนด์ สวีท โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีเยาวชนนานาชาติเข้าร่วม จำนวน 35 คน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน อินโดนีเซีย ภูฏาน พม่า ลาว โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายและการศึกษาดูงานในพื้นที่ปทุมธานี เพชรบุรี สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ มุ่งสร้างพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และความเชื่อมโยงของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2566
 
สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่