ทะเบียนความรู้

  ทะเบียนความรู้  
ลำดับลำดับที่/ปีเรื่องรูปแบบสถานที่จัดเก็บ
10317/2564การทำกระทงสับปะรดYoutubeYoutube
10216/2564การทำกระทงใบหูกวางYoutubeYoutube
10115/2564การทำกระทงเปลือกข้าวโพดคลิบวีดิโอYoutube
10014/2563การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม online
E-bookwebsite
9913/2563การจัดทำแบบประเมินผล online
E-bookwebsite
9812/2563
จากวังรพีพัฒน์ ถึงบางลำพู ตอน ข้าวต้มน้ำวุ้น ชุมชนวัดสามพระยา
Youtubeyoutube
9711/2563
จากวังรพีพัฒน์ ถึงบางลำพู ตอน บ้านปักชุดโขน
Youtubeyoutube
9610/2563
จากวังรพีพัฒน์ ถึงบางลำพู ตอน บ้านดุริยประณีต
Youtubeyoutube
959/2563
จากวังรพีพัฒน์ ถึงบางลำพู ตอน พิพิธบางลำพู

Youtubeyoutube
948/2563
กระเป๋าผ้าพอเพียง
Youtubeyoutube
937/2563
วิธีการทำดอกพุทธรักษาดอกไม้ประดิษฐ์
Youtubeyoutube
926/2563
การทำเครื่องหอมวันสงกรานต์
Youtubeyoutube
915/2563
แป้งร่ำ
Youtubeyoutube
904/2563
ร่มบุหงาแห้ง
Youtubeyoutube
893/2563
พับผ้าเช็ดหน้า เป็นดอกกุหลาบ
Youtubeyoutube
882/2563
โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยชุมชน
คลิปวีดิโอ
youtube
871/2563การพัฒนาเส้นใยป่านศรนารายณ์ในเชิงพาณิชย์
Youtube

youtube
866/2562คู่มือน้ำพันซ์คู่มือwebsite


855/2562คู่มือวุ้นแห่งความรักคู่มือwebsite


844/2562คู่มือเสื้อคู่มือwebsite
Youtube

833/2562คู่มือเทคนิคการห่อของขวัญคู่มือwebsite
Youtube

822/2562คู่มือถุงผ้าสื่อรักคู่มือwebsite
Youtube
811/2562คู่มือกล่องดอกไม้สื่อความรักคู่มือ
website
Youtube
806/2561มาลัยชำร่วยคู่มือwebsite
Youtube
795/2561ศิลปะการผูกผ้าในงานพิธีคู่มือwebsite
Youtube-1
Youtube-2
Youtube-3
Youtube-4
Youtube-5
Youtube-6
784/2561การวางแผนการเงินคู่มือwebsite
773/2561การผลิตสื่อ Presentationคู่มือwebsite
Youtube-1
Youtube-2
762/2561การทำขนมชุดทองคู่มือwebsite
751/2561การรำในงานมงคลคู่มือwebsite
Youtube-1
Youtube-2
749/2560คู่มือการจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันคู่มือwebsite
738/2560โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
วาเลนไทน์หัวใจไทย
คลิปวิดีโอYoutube
727/2560“อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร”
โดยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์อัญชนา ขัตติยะวงศ์ และอาจารย์สิริรัตน์ พานิช
คู่มือwebsite
716/2560“อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารการเงินส่วนบุคคล”
โดยวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย์ และอาจารย์อุมาพร สุทธิคุณ โอรัญรักษ์
คู่มือwebsite
705/2560“อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำกระเป๋าออมทรัพย์”
โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และศูนย์การจัดการความรู้
ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ และ
ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม
คู่มือ

คลิปวิดีโอ
website
Youtube
694/2560“อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสำหรับโรงเรียนในชนบท”
โดยวิทยากรจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ.ว่าที่ ร.ต.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ผศ.อำนาจ เจนจิตศิริ
คู่มือwebsite
683/2560“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย” ถ่ายทอดองค์ความรู้โดย
อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
นางสาววันทนา ครุฑจันทร์ ที่ปรึกษาชมรมศิลปะการแสดง
คู่มือ
คลิปวิดีโอ
(ไทย)

คลิปวิดีโอ
(อังกฤษ)
website Youtube TH
Youtube EN
672/2560โครงการการจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา”คลิปวิดีโอYoutube
661/2560กิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ดอกไม้ประดิษฐ์
ในโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ๙ มทร.อย่างยั่งยืน
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559
คู่มือwebsite
643/2559บันทึกการเล่าเรื่อง การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บันทึกเล่าเรื่องwebsite
632/2559สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 17 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559วารสารwebsite
621/2559สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 16 มกราคม - มิถุนายน 2559วารสาร
website
618/2558สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 17 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558วารสารwebsite
607/2558สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 16 มกราคม - มิถุนายน 2558วารสารwebsite
596/2558สกรีนเสื้อลายไทยคลิปวิดีโอYoutube
585/2558การทำยาหม่องสมุนไพรคลิปวิดีโอYoutube
574/2558มาลัยจากลูกปัดคลิปวิดีโอYoutube
563/2558การทำผ้าพันคอมัดย้อมคลิปวิดีโอYoutube
552/2558การตกแต่งเสื้อยืดด้วยผ้าไทยคลิปวิดีโอYoutube
541/2558กรอบรูปจากผ้าขาวม้าคลิปวิดีโอ ,คู่มือYoutube
5310/2557โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ระยะที่ 3 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำยาดมส้มโอมือ
คลิปวิดีโอ, คู่มือYoutube
529/2557โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ระยะที่ 2 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำกล่องจากผ้าไทย
คลิปวิดีโอ,คู่มือYoutube
518/2557โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ระยะที่ 1 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนวดแผนไทย
คลิปวิดีโอ,คู่มือYoutube
507/2557โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ระยะที่ 4 การสาธิตการทำของวันแม่คือรักแท้จากลูก
คลิปวิดีโอYoutube
496/2557โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ระยะที่ 3 การสาธิตการทำเครื่องหอมในวันสงกรานต์
คลิปวิดีโอYoutube
485/2557โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ระยะที่ 2 การทำของขวัญทรงคุณค่าจากผ้าไทย
คลิปวิดีโอYoutube
474/2557ชีวิตที่สมบูรณ์หนังสือwebsite
463/2557จะอยู่อย่างเป็นเหยือหรือขึ้นเหนือไปนำเขาหนังสือwebsite
452/2557สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 15 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557วารสารwebsite
441/2557สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 14 มกราคม - มิถุนายน 2557วารสารwebsite
433/2556โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ระยะที่ 1 การสาธิตการทำกระทงลอยจากพืชผักสวนครัว/วัสดุธรรมชาติ
คลิปวิดีโอYoutube
422/2556สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 13 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556วารสารwebsite
411/2556สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 มกราคม - มิถุนายน 2556วารสารwebsite
406/2555ศิลปะภาพพิมพ์ ภาพสะท้อนความรักความอบอุ่นของแม่ไฟล์PDFwebsite
395/2555มัดหมี่ไฟล์PDFwebsite
384/2555ตามรอยพระราชดำริ..การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าไทยไฟล์PDFwebsite
373/2555คหกรรมศาสตร์ ร่วมใจอนุรักษ์ผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินีไฟล์PDFwebsite
362/2555สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555วารสารwebsite
351/2555สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 มกราคม - มิถุนายน 2555วารสารwebsite
349/2554พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัครศิลปินพระผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่ไฟล์PDFwebsite
338/2554ผดุงเรือนหมอพรสนองพระราชดำริไฟล์PDFwebsite
327/2554โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากหญ้าแฝกไฟล์PDFwebsite
316/2554ขยะหอมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงไฟล์PDFwebsite
305/2554การบัญชีสู่ครัวเรือนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงไฟล์PDFwebsite
294/2554การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัดไฟล์PDFwebsite
283/2554การใช้ไส้เดือนดินผลิตปุ๋ยกำจัดขยะตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงไฟล์PDFwebsite
272/2554สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554วารสารwebsite
261/2554สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 มกราคม - มิถุนายน 2554วารสารwebsite
2513/2553สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม - ธันวาคม 2553วารสารwebsite
2412/2553สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 มกราคม - มิถุนายน 2553วารสารwebsite
2311/2553 ดุริยศิลป์ศรีสยาม ครูมนตรี ตราโมทไฟล์PDFwebsite
2210/2553ศิลปะวิจักษ์ “ความเชื่อ ความจริง ความงาม” ไฟล์PDFwebsite
219/2553วิถีไทย : สภากาแฟ ไฟล์PDFwebsite
208/2553เพลงลูกทุ่งไทย สายใยวัฒนธรรม ตอน…บัวตูม บัวบาน งานเพลงใสบริสุทธิ์ ไฟล์PDFwebsite
197/2553ปาฎิหารย์เสด็จเตี่ยไฟล์PDFwebsite
186/2553ซุ้มเรือนแก้วหลังพระประธานวัดราชาธิวาส ไฟล์PDFwebsite
175/2553ขนมมงคลในพิธีแต่งงานของไทยโบราณ ไฟล์PDFwebsite
164/2553ดุริยศิลป์ศรีสยาม ตอน ครูดนตรีไทย ไฟล์PDFwebsite
153/2553“วัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามเก่าแก่ปากคลองผดุงฯ” ไฟล์PDFwebsite
142/2553เพลงลูกทุ่งไทย สายใยวัฒนธรรม ตอน…หกสิบปี “เพลงค่าน้ำนม” ไฟล์PDFwebsite
131/2553แม่…ผู้ให้ชีวิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไฟล์PDFwebsite
127/2552สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม - ธันวาคม 2552วารสารwebsite
116/2552สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 มกราคม - มิถุนายน 2552วารสารwebsite
105/2552การปลูกป่าชายเลนไฟล์PDFwebsite
94/2552ของเก่า-ของใหม่เลือกใช้อย่างมีวิจารณญาณไฟล์PDFwebsite
83/2552กรานกฐินก่อนแล้วค่อยจรลาสิกขาไฟล์PDFwebsite
72/2552เพลงลูกทุ่งไทย สายใยวัฒนธรรมไฟล์PDFwebsite
61/2552ศิลปวัฒนธรรมประเทศเวียดนามไฟล์PDFwebsite
52/2551ศิลปะการแทงหยวกกล้วยไฟล์PDFwebsite
42/2551ภาษาไทยใช้ในงานพิธีไฟล์PDFwebsite
31/2551สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2551วารสารwebsite
21/2550สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2550วารสารwebsite
11/2549สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤทธิ์ พุทธศักราช 2549วารสาร

https://www.youtube.com/watch?v=2Qi7114Ib9Y
website