ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
ออนไลน์วันรักต้นไม้แห่งชาติ

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕   สามารถคลิกที่นี้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

Posted Posted in ประชุม

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ กองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ และมอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่าย ซึ่งกำหนดการจัดงานจะจัดในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ […]

บรรยากาศงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน Treasure Wat Pho

Posted Posted in กิจกรรม

บรรยากาศงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน Treasure Wat Pho และร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ที่คว้ารางวัลการประกวดวิดีโอสั้นในหัวข้อ “เที่ยว ล่อง ส่องอดีต” ภายใต้โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในดินแดนแคว้นไทย ๔ ภาค

นศ.มทร.พระนคร คว้ารางวัลประกวดวิดีโอสั้น “เที่ยว ล่อง ส่องอดีต”

Posted Posted in กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลการประกวดวิดีโอสั้นในหัวข้อ “เที่ยว ล่อง ส่องอดีต” ภายใต้โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในดินแดนแคว้นไทย ๔ ภาค และร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน Treasure Wat Pho โดยมีนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ […]

คุณพรชัย จุฑามาศ รองผอ.โครงการอพ.สธและดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผอ.โครงการ อพ.สธ. เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

Posted Posted in กิจกรรม

คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ. สธ.) และดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ อพ.สธ. ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจัดแสดงอยู่ภายในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ”ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ […]

การจัดเตรียมงานนิทรรศการโชว์ผลงานมทร.พระนคร

Posted Posted in กิจกรรม

ทีมงานกองศิลปวัฒนธรรม จัดเตรียมสถานที่จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช