กิจกรรม

บรรยากาศงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน Treasure Wat Pho

บรรยากาศงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน Treasure Wat Pho และร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ที่คว้ารางวัลการประกวดวิดีโอสั้นในหัวข้อ “เที่ยว ล่อง ส่องอดีต” ภายใต้โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในดินแดนแคว้นไทย ๔ ภาค