การประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

Posted Posted in งานส่งเสริมและเผยแพร่ฯ

ข้อมูลคณะกรรมการตัดสินการประกวดและหลักเกณฑ์การประกวดกล่าวสุนทรพจน์และพูดฉับพลัน ห้องพิธีเปิดและห้องประกวด   ระบบลงทะเบียนผู้เข้าประกวดทั้งหมดที่นี่ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  ใบคะแนนคณะกรรมการระดับมัธยมศึกษา ใบคะแนน กรรมการท่านที่ 1 กล่าวสุนทรพจน์ พูดฉับพลัน ใบคะแนน กรรมการท่านที่ 2 กล่าวสุนทรพจน์ พูดฉับพลัน ใบคะแนน กรรมการท่านที่ 3 กล่าวสุนทรพจน์ […]

เตรียมงานวันรพีรำลึก ปี 2565

Posted Posted in งานส่งเสริมและเผยแพร่ฯ

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม onsite  ผู้ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้ ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมผลตรวจ ATK    ผู้ลงทะเบียนและส่งผลATK มีดังนี้ แบบประเมินกิจกรรม onsite    ผู้ตอบกลับแบบประเมิน onsite มีดังนี้ ระบบกิจกรรม Online   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมOnline มีดังนี้ ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทำแบบทดสอบและได้เกียรติบัตร   […]

การประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

Posted Posted in งานส่งเสริมและเผยแพร่ฯ

ข้อมูลคณะกรรมการตัดสินการประกวด PDF ห้องลงทะเบียนและพิธีเปิด   ระบบลงทะเบียนผู้เข้าประกวดทั้งหมดที่นี่ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  ห้องประกวดระดับมัธยมศึกษา ใบคะแนนคณะกรรมการระดับมัธยมศึกษา ใบคะแนน กรรมการท่านที่ 1 ใบคะแนน กรรมการท่านที่ 2 ใบคะแนน กรรมการท่านที่ 3 ใบรวมคะแนนระดับมัธยมศึกษา ใบบันทึกเวลาการประกวดระดับมัธยมศึกษา background […]