วันสิ่งแวดล้อมโลก

Posted Posted in กิจกรรม, งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่​ 5​ มิถุนายน​ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อม​โลก Time for​ Nature ถึงเวลาคืนลมหายใจให้ธรรมชาติ

งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Posted Posted in งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา โครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 3 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมดูแลสุขภาพตามวิธีแพทย์แผนไทยสำหรับผู้สูงอายุปีที่ 2 โครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 3 […]