คลังความรู้

คลังความรู้ ปี 2567

องค์ความรู้โดยงานศิลปวัฒนธรรม

การทำขนมเต่าแดง

การทำขนมเข่ง

ศาสนิด EP.3 วันมาฆบูชา

โบราณนานา EP.01 เล่าสงกรานต์ผ่านมุมประวัติศาสตร์

ศาสนิด EP4 วันวิสาขบูชา

 

โบราณนานา EP3 โคมตราวันวิสาขบูชา

 

องค์ความรู้โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กิจกรรมสร้างสรรค์กระทง ด้วยผักสด

การตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรม Cap Cut

องค์ความรู้โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียนรู้วัตถุโบราณที่สำคัญประจำจังหวัดสิงห์บุรี 

ผลงานนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวค.1) : เรียนรู้วัตถุโบราณที่สำคัญประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ผลงานนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวค.2) : ศึกษาศิลปวัฒนธรรมด้านปกปักษ์และคุ้มครองของสิงห์บุรี

ผลงานนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม : ศึกษาภูมิทัศน์และสถานที่ตั้งประวัติศาสตร์ของสิงห์บุรี

ผลงานนักศึกษา สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม : เรียนรู้ศิลปะการทำวัสดุอุปกรณ์โบราณ

ผลงานนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวข.) : สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมของสิงห์บุรี

รีวิว สถานที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดสิงห์บุรี

ผลงานนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย : เรียนรู้วัสดุและวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สิงห์บุรี

 

องค์ความรู้โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี

การขุดพลอยและแหล่งเรียนรู้อัญมณี