คลังความรู้ปี 2561

E-book  วัฒนธรรมในงานมงคล 01-การรำในงานมงคล 02-การทำขนมชุดทอง 03-การผลิตสื่อ Presentation 04-การวางแผนการเงิน 05-ศิลปะการผูกผ้าในงานพิธี 06-มาลัยชำร่วย  

คลังความรู้ ปี 2556

โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  ระยะที่ ๑ การสาธิตการทำกระทงลอยจากพืชผักสวนครัวและวัสดุธรรมชาติ  

คลังความรู้ ปี 2555

1. คหกรรมศาสตร์ ร่วมใจอนุรักษ์ผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี 2. ตามรอยพระราชดำริ..การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าไทย 3. มัดหมี่ 4. ศิลปะภาพพิมพ์ ภาพสะท้อนความรักความอบอุ่นของแม่

คลังความรู้ ปี 2554

1. การใช้ไส้เดือนดินผลิตปุ๋ยกำจัดขยะตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด 3. การบัญชีสู่ครัวเรือนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง 4. ขยะหอมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 5. โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากหญ้าแฝก 6. ผดุงเรือนหมอพรสนองพระราชดำริ 7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัครศิลปินพระผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่

คลังความรู้ ปี 2553

1. แม่…ผู้ให้ชีวิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ 2. เพลงลูกทุ่งไทย สายใยวัฒนธรรม ตอน…หกสิบปี “เพลงค่าน้ำนม”  3. “วัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามเก่าแก่ปากคลองผดุงฯ”  4. ดุริยศิลป์ศรีสยาม ตอน ครูดนตรีไทย  5. ขนมมงคลในพิธีแต่งงานของไทยโบราณ  6. ซุ้มเรือนแก้วหลังพระประธานวัดราชาธิวาส  7. ปาฎิหารย์เสด็จเตี่ย 8. เพลงลูกทุ่งไทย สายใยวัฒนธรรม ตอน…บัวตูม บัวบาน งานเพลงใสบริสุทธิ์  9. วิถีไทย : สภากาแฟ  Continue Reading →

คลังความรู้ ปี 2552

1. ศิลปวัฒนธรรมประเทศเวียดนาม 2. เพลงลูกทุ่งไทย สายใยวัฒนธรรม 3. กรานกฐินก่อนแล้วค่อยจรลาสิกขา 4. ของเก่า-ของใหม่เลือกใช้อย่างมีวิจารณญาณ 5. การปลูกป่าชายเลน