กิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 2563

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ชมวิดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษาได้ที่นี่  วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่า จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝน เป็นระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือเรียกว่า จำพรรษา ซึ่ง พรรษา […]

กิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 5 กรกฎาคม 2563

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 ชมวิดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาได้ที่นี่  วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ อาสาฬหเป็นชื่อเดือน 8 อาสาฬหบูชาย่อมาจากคำว่าอาสาฬหบูรณ มีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน […]

ของขวัญวันสงกรานต์

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

ในโอกาสสำคัญเนื่องในวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ช่วงสถานการณ์Covid 19 ทำให้ต้องอยู่ห่างกัน แต่เรายังคิดถึงกัน มทร.พระนคร ขอเชิญทุกท่านร่วมทำของขวัญวันสงกรานต์แบบไทยๆ แทนความรัก ความห่วงใย เพื่อเป็นความรู้หรือมอบให้แก่บุคคลที่เคารพรัก เชิญชมสื่อความรู้ทางวัฒนธรรมในการสาธิตการทำของขวัญวันสงกรานต์ 3 แบบ ผ่านวีดิทัศน์ประกอบด้วย 1. ร่มบุหงาแห้ง 2. แป้งร่ำ 3. […]