ขึ้น 15 คำ่ เดือน 12 วันลอยกระทง

Posted Posted in การจัดการความรู้ KM, ข่าวสาร, คลังความรู้

31 ตุลาคม 2563 วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ประเทศไทยรับเข้ามาปฏิบัติ แต่ไม่มีปรากฏหลักฐานแน่ชัดเจนว่าเริ่มปฏิบัติกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ โดยจากข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏได้ระบุไว้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อครั้ง สุโขทัย เป็นราชธานี โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสันนิษฐานว่า เดิมทีประเพณีนี้จะเป็นพิธีของพราหมณ์ที่กระทำเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร […]

คลังความรู้ปี 2562

Posted Posted in คลังความรู้

E-book  คู่มือกล่องดอกไม้สื่อความรัก คู่มือถุงผ้าสื่อรัก คู่มือเทคนิคการห่อของขวัญ คู่มือเสื้อ คู่มือวุ้นแห่งความรัก คู่มือน้ำพันซ์