กิจกรรม

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบ ๑๔๒ ปี

วานนี้ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้กองศิลปวัฒนธรรม เชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ “๒ ธรรมาสน์” กัณฑ์ที่ ๑ – ๕ ตามคำเชิญของวัดบางแวก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบ ๑๔๒ ปี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญเป็นเจ้าภาพในนามมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๕๗๕ บาท

สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมบน Facebook กองศิลปวัฒนธรรมได้ ที่นี่