ข่าวสาร

๒๘ ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

๒๘ ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว