ข่าวสาร

ขอเชิญคัดเลือกเชิดชูเกียรติ
ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นและผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นและผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

โดยสามารถดูหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

การคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕