กิจกรรม

มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยในโอกาสนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า มีจิตศรัทธาร่วมถวายเงินทำบุญเป็นเจ้าภาพในนามมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท

ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้